Sv. Jāņa luterāņu baznīca

Baznīcas celtniecība tika uzsākta 1845. gadā, bet tornis uzbūvēts tikai 1882. gadā. Baznīca piederēja Sv. Jāņa vācu draudzei. Pie baznīcas kādreiz atradās Literātu kapi, Katoļu kapi, Jāņa kapi, Vecticībnieku kapi, bet 20. gs. 50. gados to vietā tika izveidots Alunāna parks un Stacijas skvērs. Šajos kapos apbedīti latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns, sabiedriskais darbinieks Juris Māters, dzejnieks Kārlis Hugenbergs u.c.

Jelgava, Jāņa iela 1 Skatīt karti
63023790