Padomju Jelgava

Jelgava - rūpniecības pilsēta. Vēl arvien te gatavo māla traukus, apstrādā metālu. Bijušās RAF rūpnīcas teritorijā sabraukušie mikroautobusi atgādina par laiku, kad Jelgavas vārds bija pazīstams visā plašajā Padomju Savienībā un arī ārpus tās robežām.

Iespēja pusdienot īstā pagājušā gadsimta ēdnīcā un ekskursijas noslēgumā apmeklēt „padomju istabu” Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

Ekskursijas ilgums: 3 stundas
Ekskursijas valodas: Latviešu, angļu, krievu
Ekskursijas veids: Ar autobusu


Ekskursiju vada gide Sarmīte Bērziņa - vairāk informācijas šeit.