Dodies pārgājienos un “Iepazīsti Pierīgu”!

LEADER sadarbības projekta "Tūrisms kopā" ietvaros ir izveidoti seši pārgājienu maršruti: Olainē, Babītē, Ozolniekos, Ķekavā, Staļģenē un Jaunmārupē. Tie ir vienas dienas pārgājieni, katrs ar ilgumu līdz 5 stundām.


Dodieties svaigā gaisā un aktīvā pastaigā dabā un iepazīsiet sešus Pierīgas novadus.

Jelgavas novada Staļģenes pastaigu maršruts pieejams šeit.

Ozolnieku novada pastaigu maršruts pieejams šeit.

 

Informācija un foto: partnerība "Lielupe"

Ar mērķi sadarboties un vienotām mārketinga aktivitātēm popularizēt kopēju atpūtas piedāvājumu teritoriju iedzīvotājiem un viesiem, projektā "Tūrisms kopā" apvienojušies seši Pierīgas novadi. Projektu īsteno vietējās rīcības grupas – biedrības "Pierīgas Partnerība", Lauku partnerība "Lielupe" un partnerība "Daugavkrasts" – kopā ar pārstāvēto novadu pašvaldībām – Mārupes, Olaines, Babītes, Ķekavas, Ozolnieku un Jelgavas.

Projekts "Tūrisms kopā" (17-00-A019.332-000005) tiek īstenots Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība".