Gederto Eliaso gimtoji sodyba „Zīlēni“

Gedertas Eliasas (1887–1975) – vienas žymiausių latvių realizmo srovės tapytojų. Jis gimė vienoje Platonės seniūnijos sodybų. Nedidelė ekspozicija supažindina su Eliasų gimine, pristatomos kai kurių tapytojo paveikslų reprodukcijos. Greta namo auga didžiausias Baltijos šalyse uosis.

Kainos

Įėjimas už dovanas

Jelgavos kraštas, Poķi, Platones pag.
26547117
LV, RU
Darbo laikas - pagal išankstinį paskyrimą
Ekspozicijos