Palīdzība ārkārtas gadījumos

Zvanot uz tālruņa numuru „112", Jūs varat izsaukt:

 • Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu;
 • Valsts policiju;
 • Gāzes avārijas dienestu.

 Katru no dienestiem var sazvanīt pa norādītajiem tālruņiem:

 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 112; 113; 63022469
 • Jelgavas pilsētas pašvaldības policija – Jelgavā 8550 (bezmaksas)
 • Valsts policija – 112; 110
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112
 • Pašvaldības operatīvās informācijas centrs – Jelgavā 8787
 • Latvijas Dzelzceļa uzziņas – 1181
 • Jelgavas Autoosta – 63022639
 • Uzziņu dienesti – 1188, 1180, 1189