Mediniai lieptai Svėtės užliejamose pievose

Atraskite naują Jelgavos miesto gamtos kampelį – Svėtės upės užliejamas pievas. Teritorijoje tarp Sniega gatvės, Vītolu kelio, Būrinių kelio ir Miezītes kelio pastatyti mediniai pasivaikščiojimų lieptai.

Bendras lieptų ilgis yra apie 1,6 kilometro, juos jungia trys žvyruoti takai. Siekiant užtikrinti galimybę eiti lieptais ir potvynių metu, jie statomi 1,5 m aukštyje, lieptų plotis – 1,8 m. Pėsčiųjų saugumui mediniai lieptai yra su turėklais, į kuriuos įmontuotas specialus tinklas. Siekiant skatinti floros įvairovę, 1,2 hektaro plote esančiose užliejamose pievose buvo suformuotos meandros arba kemsynės.

Ant lieptų platformų yra pastatyti du informaciniai stendai, kuriuose pateikta informacija apie Svėtės užliejamas pievas, ten aptinkamą florą ir fauną, apie pavasario potvynių ypatumus ir atliktus statybos darbus, įgyvendinant projektą „Žaliosios infrastruktūros įrengimas prie Jelgavos Sniega gatvės esančiose teritorijose”, ir pastatytus medinius pasivaikščiojimų lieptus.

Automobilius galima statyti Miezytės (Miezīte) kelio pakraštyje priešais tvenkinį, Būrinių kelio pakraštyje arba aikštelėje Vytuolų (Vītoli) kelyje šalia pralaidos.

Mediniai lieptai Svėtės užliejamose pievose buvo pastatyti įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo projekto „Kompleksinių Svėtės upės tėkmės atnaujinimo priemonių įgyvendinimas, siekiant sumažinti potvynių riziką gretimose teritorijose” 1 dalį „Žaliosios infrastruktūros įrengimas prie Jelgavos Sniega gatvės esančiose teritorijose”.

Nuotrauka: JRTC
Nuotrauka: JPPI "Pilsētsaimniecība"

Jelgava, Sniega iela, Miezītes ceļš, Būriņu ceļš
Šeimoms su vaikais
Judėjimo negalią turintys žmonės
Automobilių stovėjimo vieta