Jaunums! Koka laipas Svētes palienes pļavās

Teritorijā starp Sniega ielu, Vītolu ceļu, Būriņu ceļu un Miezītes ceļu izbūvētās koka laipas pastaigām atklāj vēl vienu pilsētas dabas stūrīti – Svētes upes palienes pļavas.


Kopējais laipu garums ir aptuveni 1,6 kilometri, un tās savienojas ar trim grantētām takām. Lai nodrošinātu iespēju pārvietoties pa laipām arī palu laikā, tās izbūvētas 1,5 m augstumā, laipu platums - 1,8 m. Gājēju drošībai koka laipas aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets. Savukārt, lai veicinātu floras daudzveidību, palienes pļavās 1,2 hektāru platībā izveidoti meandri jeb mitrāji, kuros sastādīti dažādi augi, kā piemēram, smaržīgā kalme, parastā niedre un vītola vijmietiņš.

Auto transportu iespējams novietot Miezītes ceļa malā - iepretim dīķim, Būriņu ceļa malā vai laukumā Vītolu ceļā pie caurtekas.

Laipu platformās uzstādīti divi informatīvi stendi, kuros pieejama informācija par Svētes palienes pļavām, tur sastopamo floru un faunu, par pavasara palu īpatnībām, realizētajiem būvdarbiem projekta "Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās, Jelgavā" ietvaros un izbūvētajām koka pastaigu laipām.

Stendos iekļauta informācija par to, ko drīkst un nedrīkst darīt atrodoties laipu teritorijā.

Laipas domātas mierīgām pastaigām un dabas vērošanai. Velosipēdistiem pa laipām jāpārvietojas, stumjot velosipēdu ar rokām.

 

Koka laipas Svētes palienes pļavās tapušas Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta „Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās” 1.daļas „Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās” ietvaros.

 

Foto: JRTC
Foto: JPPI "Pilsētsaimniecība"