Teteles jeb Tetelmindes „tornītis”

Blakus tagadējai Teteles pamatskolai, agrākajā Tetelmindes jeb Teteles muižas parkā, Lielupes krastā slejas kaltu laukakmeņu tornītis. Kopš pagājušā gadsimta 90. gadu sākuma tas ir atjaunots un to vainago dakstiņu jumts. 1998. gadā apstiprinātajā Valsts kultūras pieminekļu sarakstā tas apzīmēts kā Teteles muižas tornis un tā aptuvenais datējums ir 1840. gads.

Tornītis celts kā mākslīgās pilsdrupas 19. gadsimta otrajā pusē kā skatu tornītis.  No Brīvības cīņās nopostītās Tetelmindes muižas, tornītis ir pēdējā arhitektūras liecība no fon Bēru laika Tetelē. Šobrīd tornītis kalpo kā apskates objekts.

Jelgavas nov., Cenu pag., Tetele, Skolas iela 10