Pazuduši laika griežos

Šeit piedāvāju dažādus maršrutus, kā piemēru var minēt velopastaigu „Jelgava-Tetele-Jelgava", veloekspedīcija „Vecais ceļš", „Jelgavas piepilsēta. Garie kalni. Tušķi. Jelgava."


Ekskursijas ilgums: 3 - 5 stundas
Ekskursijas valodas: Latviešu, krievu, angļu
Ekskursijas veids: Ar velosipēdiem (bez steigas, izzinot, baudot)

Ekskursiju vada gide Zane Grava - vairāk informācijas šeit.