Cilvēki, vēsture un daba Salgales pusē

Salgales pagasts ir daļa no senās zemgaļu valsts Upmales,  Kurzemes hercogistes saimnieciskā uzplaukuma liecinieks, cīņu un kara lauks – kauja Garozes silā 1287.gadā, 1812.gada Napoleona karagājiena liecības, 1905.gada sadursmes, 1919.gada Brīvības cīņu vietas, 2. Pasaules kara mežabrāļu bunkurs. Salgales pagasts ir arī izcilu personību šūpulis – Līgotņu Jēkabs, J. Čakste, E. Virza, A. Apse, K. Kugra, J. Daniševskis. Un visbeidzot – upes, upītes, dižkoki un brīnišķīgas Zemgales ainavas. To visu ir vērts piedzīvot un izbaudīt Salgales pagastā!

Ekskursijas ilgums: 7 h
Ekskursijas valodas: Latviešu, krievu
Ekskursijas veids: Ar autobusu un kājām

Ekskursiju vada gide Ineta Freimane - vairāk informācijas šeit.