Velomaršruti Jelgavā un apkārtnē

Jelgavu un apkārtni var iepazīt, dodoties izbraucienā ar velosipēdu pa kādu no izveidotajiem velomaršrutiem.

Velomaršruts "Lielupes kreisais krasts un Svētes paliene"

Maršruts ļauj izjust Jelgavas pilsētas  vēsturisko  saikni ar mūsdienām. Jelgavā  sava loma  bijusi  gan  Kurzemes un Zemgales hercogam, gan Latvijas kultūras dižgariem un  Latvijas valsts pirmajam prezidentam, gan pirmajai augstskolai Latvijā, kuru piemiņa tiek saglabāta mūsdienīgi atjaunotā pilsētvidē.  Par tuvību dabai  un ūdeņiem gan pilsētniekiem, gan tās viesiem  atgādina Lielupes un tās pietekas Svētes  valdzinājums.
Maršruta sākuma un gala punkts Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis. Maršruta kopējais garums 22 km. Maršrutu var sākt no Jelgavas dzelzceļa stacijas, kā arī apvienot ar maršrutu „Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes palienes” vai ar maršrutu „Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām kazām”.

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „Ziemassvētku kauju piemiņas vietas"

Maršruts ved pa Ziemassvētku kauju piemiņu vietām, kur pagājušā gadsimta pirmajā pusē notika vienas no lielākajām Eiropas kaujām, iepazīstinot ar minēto kauju lieciniekiem – pieminekļiem, cīņu vietām, fortifikāciju paliekām, karavīru atdusas vietām un muzeju. Dabas mīļotājiem ieteicams iziet Cenas tīreļa laipu taku, kurā var ieraudzīt ne tikai skaistos purva ezerus, bet arī redzamas Pirmā pasaules kara ceļa paliekas.
Maršruta sākuma un gala punkts Ložmetējkalns, Valgundes pagasts, Jelgavas novads. Maršruta kopējais garums 35 km. Maršruts ved pa meža un grants seguma ceļiem, piemērots aktīvākiem braucējiem, kurus nebaida grants seguma un smilšaini ceļi, un nomaļas vietas. Vēlams līdzi paņemt GPS, kas palīdzēs orientēties daudzo meža ceļu tīklojumā. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Pa mītiskā Tīreļu līdzenuma ceļiem un takām".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „Pa mītiskā Tīreļu līdzenuma ceļiem un takām"

Maršruts ved pa Ziemassvētku kauju piemiņas vietām, kur pagājušā gadsimta pirmajā pusē notika vienas no lielākajām Eiropas kaujām. Maršruts aizvijas pa Tīreli līdz briežu dārzam un pieskaras klusajiem Valgundes klostera mūriem.

Maršruta sākuma un gala punkts Ziemassvētku kauju muzejs, Jelgavas novads, Valgundes pagasts, "Mangaļi". Maršruta kopējais garums 35 km. Maršruts galvenokārt ved pa meža un grants seguma ceļiem, piemērots aktīvākiem braucējiem, kurus nebaida grants seguma un smilšaini ceļi, un nomaļas vietas. Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt un beigt jebkurā citā tā punktā, taču visērtāk to ir uzsākt pie Ziemassvētku kauju muzeja vai Valgundes klostera, kur ir izveidoti stāvlaukumi. Maršruts domāts tiem, kas paši transportē savus velosipēdus līdz maršruta starta punktam. Vēlams līdzi paņemt GPS, kas palīdzēs orientēties daudzo meža ceļu tīklojumā. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Ziemassvētku kaujas piemiņas vietas".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „Pa pirmā Valsts prezidenta pēdām"

Maršruts iepazīstina ar Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzīves un darbavietu. Taču Jūs pārsteigs arī Teteles parks un medību skatu tornis no kura paveras neaizmirstams skats uz Lielupi un Zemgales līdzenumiem.
Maršruta sākuma punkts Jelgavā, dzelzceļa stacijā „Cukurfabrika" un gala punkts Jelgavā, dzelzceļa stacijā „Jelgava". Maršruta kopējais garums 45 km. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes palienes".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „Ciemos pie cēlajiem zirgiem un draiskajām kazām"

Maršruts sākās Jelgavas vēsturiskajā centrā un ved uz Ozolnieku apkārtnes pusi – līdz vienai no pirmajām neatkarīgās Latvijas valsts kazkopības saimniecībām, pa ceļam apciemojot slaveno Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zirgkopība mācību centru „Mušķi".

Maršruta sākuma un beigu punkts Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis vai arī maršrutu var beigt Jelgavas novada esošajā dzelzceļa stacijā „Cena" un tad ar vilcienu doties Rīgas vai Jelgavas virzienā. Maršruta kopējais garums 13 km. Maršruts piemērots ikvienam interesentam, kas vēlas ieraudzīt zirgus, izbaudīt lauku sētu un kazas piena izstrādājumus. Apmeklējums kazu saimniecībā „Līcīši" iepriekš jāpiesaka. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes palienes".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „No Jelgavas uz Ķemeru Nacionālo parku"

Maršruts savieno divas vēsturiski nozīmīgas vietas – Jelgavu un Ķemerus, kas ir viens no pirmajiem Latvijas kūrortiem. Maršruta ved cauri kultūrvēsturiskā ziņā nozīmīgu teritoriju – Ziemassvētku kauju piemiņas vietām un Ķemeru Nacionālo parku.
Maršruta sākuma punkts ir Jelgavā, dzelzceļa stacijā „Jelgava" un beigu punkts ir Jūrmalā, dzelzceļa stacijā „Ķemeri". Maršruta kopējais garums 40 km. Maršruts piemērots aktīvākiem braucējiem, kurus nebaida neliels smilšainu ceļu posms. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Ziemassvētku kauju piemiņas vietas".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts „Lielais Zemgales loks"

Maršruts iepazīstina ar vienu no populārākajiem Latvijas tūrisma objektiem – Tērvetes dabas parku un vairākām vēsturiski nozīmīgām Jelgavas novada teritorijā esošām muižām, izmetot loku pa Zemgales līdzenuma centrālo daļu, ko dēvējam par Latvijas „maizes klēti".
Maršruta sākuma un beigu punkts Jelgavā, Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis. Maršruta kopējais garums 125 km. Maršruts piemērots aktīvākiem braucējiem, kas var veikt garākus pārbraucienus. Maršrutu var apvienot ar maršrutu „Jelgava – Lielupes kreisais krasts un Svētes palienes".

Lejupielādējiet maršrutu šeit.

Maršruts Nr. 419 - Gar Iecavas, Misas krastiem un cauri Dalbes mežiem

Ozolnieki – Dalbe – Brankas – Ozolnieki

Maršruta sākuma un beigu punkts ir Ozolniekos pie Ozolnieku adminitrācijas, Stadiona iela 10. Tā kā maršruts ir apļveida, to var sākt arī no dzelzceļa stacijas “Ozolnieki” vai jebkura cita ērta punkta. Maršruts ir marķēts, kopējais garums ap 28 km un piemērots velobraucējiem, kuriem interesē salīdzinoši nelieli sportiski izbraucieni, kā arī ģimenēm ar bērniem. To var apvienot ar maršrutu Nr. 420 “Ozolnieki”.

Kartogrāfisko materiālu skatīt šeit.

Maršruts Nr. 420 - Ozolnieki

Apļveida maršruts ar atgriešanos starta punktā – dzelzceļa stacijā “Ozolnieki”. Ozolnieki ir ērti sasniedzami ar vilcienu no Rīgas un Jelgavas. Var izmantot personisko transportu, ar ko var nogādāt divriteni starta punktā. No Ozolniekiem pa veloceliņu var doties līdz 6 km attālajam Jelgavas centram.

Piemērots velobraucējiem, kam interesē īsi atpūtas izbraucieni pilsētvidē, iepazīstot Ozolniekus – bijušo melioratoru ciemu. Maršruta kopējais garums ir 7 km, kas ved pa gājēju un veloceliņiem.
Var apvienot ar maršrutu Nr. 419 “Gar Iecavas un Misas karstiem un cauri Dalbes mežiem”.

Kartogrāfisko materiālu skatīt šeit.

Maršruts Nr. 421 Garozas un Teteles pusē

Ozolnieki-Brankas-Garoza-Tetele-Ozolnieki

Maršruts ir apļveida, tā sākuma un beigu punkts ir Ozolniekos, dzelzceļa stacijā “Ozolnieki”.  Maršruts ir marķēts, kopējais garums 34 km. Piemērots velobraucējiem, kam interesē salīdzinoši nelieli sportiski izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi, kur var apskatīt interesantus ar kultūru un vēsturi saistītus objektus. To var apvienot ar maršrutu Nr. 416 “Pa pirmā prezidenta pēdām”.

Kartogrāfisko materiālu skatīt šeit.

* Kartē norādītais posms nav pieejams līdz jauna velo maršruta izstrādei. * KARTE

Maršruts Nr. 422 Emburgas pusē

Emburga – Renceles – Emburga

Maršruts ir apļveida, tā sākuma un beigu punkts ir Emburgas centrs pie Salgales pagasta pārvaldes, piemērots velobraucējiem, kuriem interesē salīdzinoši nelieli sportiski izbraucieni ar novadpētniecisku ievirzi, kuru laikā var apskatīt interesantus ar kultūru un vēsturi saistītus objektus. Maršruts ir marķēts, kopējais garums 19 km, kas ved galvenokārt pa Zemgales līdzenumam raksturīgām lauksaimniecības ainavām. Tas sākas Emburgas centrā, īsu brīdi ved gar Lielupes labo krastu. Tad iegriežas „iekšzemē”, izlīkumodams cauri Rencelēm un garām daudzām Zemgales viensētām, līdz atkal atgriežas starta punktā.

Kartogrāfisko materiālu skatīt šeit.

Maršrutu apraksti pieejami šeit.

 

Visi velomaršruti lejupielādējami šeit (LV/RU valodās) un šeit (EN/DE valodās).